Alapítvány

ArtBázis Művészeti Alapítvány

Az alapítvány célja az ipar-, képző-, zene-, és mozgásművészet  népszerűsítése, hagyományainak ápolása. Ennek érdekében előadások,  tanfolyamok, szakmai képzések szervezése, biztosítva az ehhez szükséges  személyi és tárgyi feltételeket. Az alapítvány távlati célja egy művészeti  iskola létrehozása, illetőleg már működő művészeti iskolához való csatlakozás  lehetőségének megteremtése. Célja továbbá az alapítványnak, hogy segítséget  nyújtson a szabadidő tartalmas eltöltéséhez.

ADÓJA 1%-ának felajánlásával segíthet bennünket, hogy továbbra is helyet adhassunk a művészetnek.
ArtBázis Művészeti Alapítvány
Adószám: 1 8 6 4 4 5 7 1 – 1 – 4 2
Banksz.: 11708001-20557683

Céljaink

Az ArtBázis Összművészeti Műhely szeretné az alkotók és befogadók táborát közelíteni egymáshoz.

Az ArtBázison bemutatkozó alkotók lehetőséget kapnak arra, hogy egész alkotói lényüket és lényegüket megmutassák. Az ArtBázis látogatóinak lehetősége nyílik megismerni a különféle alkotói gondolkodásmódokat, motivációkat, módszereket, technikákat és a művek mögött rejlő embereket. Az ArtBázis találkozási pontja a különféle érdeklődési területekről érkező alkotóknak, nyitott szellemiségű gondolkodóknak. Az ArtBázis fő célkitűzése, hogy elősegítse a különféle műfajok, tudományos és kulturális szférák együttműködését a szellemi javak megóvása, fennmaradása, fejlődése érdekében.

Az ArtBázis mint műterem

Munkatér biztosítása a különféle művészeti műfajokban tevékenykedők részére. Festészet, grafika, fotográfia, plasztika…

Az ArtBázis mint kiállítótér

Bemutatkozási lehetőség műfajtól függetlenül. Színvonalas kamara kiállítások helyszíne.

Az ArtBázis mint fotólabor

Minőségi analóg fotólabor használatának lehetősége kezdők, haladók és professzionális alkotók részére.

Az ArtBázis mint oktatótér

Azok, akik bővíteni szeretnék ismereteiket, különböző témájú előadásokon, kurzusokon, tanfolyamokon vehetnek részt. Ide tartoznak, az ArtBázis Esték és az Add Tovább Program keretében megvalósuló programok is. Akik a megszerzett tudásukat, tapasztalataikat szeretnék átadni, oktatás céljára bérbe is vehetik az ArtBázis tereit.

Az ArtBázis mint bemutató hely

Könyv-, film- és termékbemutatók, Lehetőség van az alkotói tevékenységek során használt eszközök részletes ismertetésére.

Az ArtBázis mint közösségi hely

Csoportok, egyesületek, szervezetek tagságának biztosít belvárosi helyszínt. A Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója már „bázisra” lelt, jelenleg kétheti rendszerességgel szervez programokat erre a helyszínre.